Aviz de gospodarire a apelor

Certificat de atestare nr. 60 din 27 iulie 2017


Societatea noastra este atestata pentru elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor in conformitate cu ORDIN nr. 799 din 6 februarie 2012.

In documentatiile tehnice de fundamentare a avizului de gospodarire a apelor sunt prevazute masurile si lucrarile necesare pentru asigurarea functionarii in continuare a folosintelor de apa existente sau in curs de realizare si care ar putea fi afectate, direct sau indirect, de lucrarile proiectate, cum sunt: prize de apa sau fronturi de captare, evacuari de ape uzate, poduri şi alte traversari, platforme industriale, incinte indiguite, lacuri de acumulare sau altele asemenea.

Pentru terasamente de cai ferate si drumuri sunt prevazute lucrari ca: poduri, santuri de colectare si dirijare a apelor, drenuri si altele asemenea, care sa asigure circulatia libera a apelor.


Lucrari de referinta

error: Content is protected !!